6431197440901120
Aixia Miaw Miaw - 吞拿魚+雞胸肉貓罐頭 60g MT2 > 使用日本國產吞拿魚 > 頂級凍狀罐 > 加入獨家專利 a-i-,可令貓咪更有胃口和消除壓力 > 維持愛貓心臟健康 > 維持膽固醇濃度 原材料:海鮮(金槍魚,魚肽等),鷄肉,水解蛋白,乾燥酵母,寡糖,增稠劑(多醣類),調味料,維他命E 成份:粗蛋白質10.0%以上,粗脂肪0.4%以上,粗纖維0.1%以下,粗灰分 Product #: hkscdashop-Aixia Miaw Miaw - 吞拿魚+雞胸肉貓罐頭 60g MT2 2024-09-22 Regular price: $HKD$13.0 Available from: 香拯愛心網店 Shopping PawsIn stock