132 Astkatta Tuna & Cod Fish mousse 吞拿魚鱈魚慕絲 80g

數量

Quantity

Summary

+
Astkatta Tuna & Cod Fish mousse 吞拿魚鱈魚慕絲 80g 商品描述 > 適合幼貓/成貓/老貓 > 全天然無添加,無卡拉膠Mousse貓罐 > 全天然食材,不含味精,不含人做色素,,不含防腐劑 > 肉質絲滑, 容易消化

You might also like