046 Astkatta Tuna & Chicken & Mussel Snackat 白鰹吞拿魚/新鮮走地雞肉/綠唇胎貝強化關節營養肉泥 (14gx4)

Quantity

Summary

+
Astkatta Tuna & Chicken & Mussel Snackat 白鰹吞拿魚/新鮮走地雞肉/綠唇胎貝強化關節營養肉泥 (14gx4) 強化關節系列 貓貓精力充沛,因此骨骼關節強壯尤其重要,強化關節工作應從年輕時做起。適當的補健品,可減低關節每日的磨損,補充每日流失。

You might also like