045 Astkatta Tuna & Chicken & Sea Bream Snackats 白鰹吞拿魚/新鮮走地雞肉/海鱸魚泌尿友善營養肉泥 (14gx4)

数量

简介

+
Astkatta Tuna & Chicken & Sea Bream Snackats 白鰹吞拿魚/新鮮走地雞肉/海鱸魚泌尿友善營養肉泥 (14gx4) 泌尿友善系列 一切從貓隻飲食習慣開始做好防預準備,再加上適當既補健品配合,及早降低患上尿道炎,膀胱結晶石,腎衰竭…等泌尿系統相關的疾病風險。

你可能感兴趣的商品