4760986864189440
[CIAO] SC-231 吞拿魚醬(乳酸菌) (14gx4) [CIAO] SC-231 吞拿魚醬(乳酸菌) (14gx4) 原材料: 吞拿魚、糖類(寡糖等)、吞拿魚抽出物、水解蛋白、殺菌乳酸菌、植物性油脂、増粘劑(加工澱粉)、礦物質、増粘多糖類、調味料(胺基酸等)、牛奶鈣、維生素E、紅麹色素、緑茶抽出物 保證成分值: 粗蛋白白質 7.0%以上 粗脂肪 0.2%以上 粗繊維 Product #: hkscdashop- [CIAO] SC-231 吞拿魚醬(乳酸菌) (14gx4) 2024-09-29 Regular price: $HKD$25.0 Available from: 香拯愛心網店 Shopping PawsIn stock