4816839235076096
【Kakato】吞拿魚+雞 Tuna & Chicken 70g (708) / 170g (808) *6罐起 Kakato 吞拿魚+雞 Tuna & Chicken 70g (708) / 170g (808)(貓狗適用) • 三文魚:含豐富維生素,礦物質和必需脂肪酸(EPA和DHA),有益於神經,大腦,視網膜和胎兒的發育,並可改善皮膚和毛髮狀況 • 吞拿魚:高蛋白和低脂肪的選擇。此外,含豐富奧米加3及必需脂肪酸。 成分: Product #: hkscdashop-【Kakato】吞拿魚+雞 Tuna & Chicken 70g (708) / 170g (808) *6罐起 2024-05-30 Regular price: $HKD$93.0 Available from: 香拯愛心網店 Shopping PawsIn stock