5792130476539904
【Kakato】三文魚+吞拿魚 Salmon & Tuna 70g (714) /170g (824) *6罐起 Kakato 三文魚+吞拿魚 Salmon & Tuna 70g (714) /170g (824) (貓狗適用) • 三文魚:含豐富維生素,礦物質和必需脂肪酸(EPA和DHA),有益於神經,大腦,視網膜和胎兒的發育,並可改善皮膚和毛髮狀況。 • 吞拿魚:高蛋白和低脂肪的選擇。 此外,含豐富奧米加3及必需脂肪酸。 Product #: hkscdashop-【Kakato】三文魚+吞拿魚 Salmon & Tuna 70g (714) /170g (824) *6罐起 2024-12-05 Regular price: $HKD$93.0 Available from: 香拯愛心網店 Shopping PawsIn stock